Σεμινάριο ΕΦΕΤ - Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - esm.com.gr
959
post-template-default,single,single-post,postid-959,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Σεμινάριο ΕΦΕΤ – Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

Περιγραφή:
Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρχές της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/ 2004, και υλοποιείται μέσω της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), την οποία μόνον εγκεκριμένοι από τον ΕΦΕΤ φορείς μπορούν να παρέχουν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό για την πρακτική εμπέδωση των βασικών αρχών υγιεινής τροφίμων.
Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στον Φορέα Υλοποίησης του σεμιναρίου εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω του ιστοτόπου του ΕΦΕΤ. Στους επιτυχόντες θα δοθεί βεβαίωση εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ.

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με την γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου στο τηλέφωνο 22960 24480 ή με τους κους Άγγελο Μακρυγιάννη στο τηλέφωνο 6944270994, Αντώνη Πορίχη στο τηλέφωνο 6977254131.