Αρχική - esm.com.gr
5292
home,paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-5292,paged-12,page-paged-12,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπ' όψιν: Τον Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ.38/Α'/14-3-97) "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης". Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ.1982/Β'/09-10-07) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ανάπτυξης "Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ....

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπ΄όψιν: Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» Το Π.Δ.27/96 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-97) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». Την υπ.' αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ 1982/Β/09.10.07) Κοινή Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης...