Μικρές Επιχειρήσεις : 10 συμβουλές για την επιτυχία - esm.com.gr
725
post-template-default,single,single-post,postid-725,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Μικρές Επιχειρήσεις : 10 συμβουλές για την επιτυχία

Η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης είναι μια επίμονη προσπάθεια που απαιτεί αρκετή προετοιμασία. Υπάρχουν 10 βηματα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι σκέφτονται να δοκιμάσουν αυτήν πρόκληση με αυξημένες τις πιθανότητες για επιτυχία. Κάθε βήμα είναι ένα εργαλείο και όλα μαζί παρέχουν ένα προσχέδιο για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας μια επιτυχημένης επιχείρησης.

Κάθε βήμα απιτεί τεράστια προσπάθεια και πολλούς ελιγμούς για να λειτουργήσει αποτελέσματικά. Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, αυτά τα 10 βήματα θα αυξήσουν τις πιθανότητες για επιτυχία. Τα δέκα βήματα είναι τα εξής :

1ο Βήμα: Θέστε προσωπιθκούς και εταιρικούς στόχους

Η επιτυχία μια νέας επιχείρησης απαιτεί συνδυασμό γνώσης και ευκαιριών. Αναπτύξτε και διατυπώστε με σαφήνεια τους στόχους σας σε ένα γραπτό σχέδιο, το οποίο συνέχεια θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης. Οι στόχοι σας δίνουν την κατεύθυνση και σας βοηθούν να φτάσετε στον προορισμό σας, δηλαδή στην επιτυχημένη επιχείρηση, σε ελάχιστο χρόνο, με μικρή προσπάθεια και λίγα έξοδα.

2ο Βήμα: Προσδιορίστε ένα βιώσιμο τμήμα της αγοράς για τον προϊόν/υπηρεσία σας

Ανεξάρτητα από το πόσο οξύνους είστε, αν η αγορά δεν σας υποστηρίξει, δεν έχετε και πολλές πιθανότητες να επιβιώσετε. Γι’ αυτό, προσδιορίστε, πρώτα, μια ανάγκη πελατών, η οποία δεν έχει καλυφθεί και έπειτα αναπτύξτε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ώστε να την ικανοποιήσετε. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας ή τις υπηρεσίες που προσφέρεται, πρέπει να δοκιμάσετε την αγορά διεξάγοντας διάφορες έρευνες αγοράς.

3ο Βήμα: Αναπτύξτε ένα σχέδιο marketing

Ο σκοπός του σχεδίου marketing είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσετε να προσεγγίσετε και να διατηρήσετε κερδοφόρους πελάτες. Αυτό το σχέδιο marketing, θα αποτελέσει αναπόστατο μέρος του συνολικού επιχειρηματικού σας σχεδίου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εκ των προτέρων και να δηλώνει:

  • σε ποιον θα απευθυνθείτε,
  • πως θα διεισδύσετε στην αγορά
  • γιατί θα επιτύχετε με με τις διαφημιστικές καμπάνιες σας, και τέλος
  • ποιο θα είναι το ύψος των πωλήσεών σας σε ετήσια βάση για τα επόμενα 5 χρόνια

4ο Βήμα: Δημιουργήστε την αρχική έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου

Η αρχική έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι μια σύνοψη της κατεύθυνσης προς την οποία σχεδιάζετε να οδηγήσετε την επιχείρηση, μια ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων σας καθώς και ένας σκελετός βάσει του οποίου θα αναπτύξετε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο και θα πρέπει να αντανακλά το μοναδικό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουρήσετε, καθώς και ποιο σκέφτεστε να είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε αφενός να εξασφαλίσετε σημαντικούς συνεργάτες και αφετέρου να διατυπώσετε τις οικονομικές σας προβλέψεις.

5ο Βήμα: Προσδιορίστε τις οικονομικές σας ανάγκες

Μετά την ανάπτυξη του αρχικού επιχειρηματικού σας σχεδίου, μπορείτε να ξεκινήσετε τον προσδιορισμό των οικονομικών σας αναγκών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στ επίσημο σχέδιο. Η ανάλυση της αγοράς οδηγεί σε προβλέψεις πωλήσεων, οι οποίες θα καθορίσουν το επίπεδο στελέχωσης της επιχείρησης και αυτό με την σειρά του θα καθορίσει τον λειτουργικό σας προϋπολογισμό, βάσει του θα δημιουργήσετε τις οικονομικές σας προβλέψεις και θα καθορίσετε την προβλεπόμενη ταμειακή ροή.

6ο Βήμα: Διαμορφώστε τις σημαντικές ομάδες (ιδρυτές, διοίκηση, διευθυντές)

Το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο που έχετε ήδη φτιάξει θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε άτομα με προσόντα στην επιχείρηση σας και να οικοδομήσετε ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο ή μία επιτροπή συμβούλων. Πριν αναπτύξετε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή διοικητική ομάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Εάν υπάρχουν κενά σε αυτό το σημείο, πρέπει να τα καλύψετε πριν προχωρήσετε στο επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο.

7ο Βήμα: Οριστηκοποιήστε τις οικονομικές σας ανάγκες και δημιουργήστε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο

Ξεκινώντας από το αρχικό σχέδιο αναπτύξτε ένα πλήρες επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύει με πειστικό τρόπο ότι η επ[ιχείρηση σας μπορεί να πωλήσει αρκετά προϊόντα ή υπηρεσίες ώστε να αποβεί κερδοφόρα και να προσελκύει υποψήφιους πελάτες.

8ο Βήμα: Αναπτύξτε μια στρατηγική marketing για χρηματοδοτήσεις

Αυτό το βήμα δεν αναφέρεται στην στρατηγική marketing για την πώληση του προϊόντος ή των υπηρεσιών σας, αλλά σε μια στρατηγική για την προώθηση του εαυτού σας και της επιχείρηση σας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προκειμένου να αυξήσετε το απαιτούμενο κεφάλαιο.

9ο Βήμα: Διαφημίστε το σχέδιο σας με επιτυχία, προκειμένου να προσελκύσετε κεφάλαια

Μετά την ανάπτυξη της στρατηγική προώθησης της επιχείρησής σας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και προσέγγισης οικονομικών πόρων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαπραγμάτευσης τα οποία θα σας δώσουν πληροφορίες για τον ανταγωνισμό καθώς και την δυνατότητα να προσελκύσετε κεφάλαια βάσει των δικών σας όρων, και όχι, βάσει των όρων των επενδυτώ σας.

10ο Βήμα: Διαφημίστε το προϊόν/υπηρεσία σας λκαι διαχειριστείτε την επιχείρηση ώστε να επιτύχετε τους στόχους που θέσατε

Το τελευταίο βήμα αφορά στη συνεχή διαχείρισηκαι διαφήμιση της επιχείρησής σας, όπου θα χρειαστείτε ισχυρά εργαλεία διοίκησης και δεξιότητας marketing λωστε να διασφαλίσετε ότι θα επιβιώσετε στην  αγορά. Κάθε ένα από αυτά τα 10 βήματα, εφόσον εκτελεστεί με αυτή τη σειρά, οικοδομεί γερά θεμέλια για το επόμενο βήμα που ακολουθεί.

Προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δημιουργία της δικής σας νέας Μικρής Επιχείρησης, και χωρίς να χρησιμοποείτε μια αμεθόδευτη και ανοργάνωτη προσέγγιση, θα αρχίσετε να αποκτάτε την απαιτούμενη ΕΜΠΕΙΡΙΑ η οποία με την σειρά της, πολύ σύντομα θα σας οδηγήσει στην ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Επιμέλεια: Άγγελος Μακρυγιάννης – Γεν.Γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων – Έμπορος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων M.B.A.