Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών - esm.com.gr
669
post-template-default,single,single-post,postid-669,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

logoems

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκηρύσσει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (έως 5 μήνες).
 • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, που αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου (ασφαλιστικές εισφορές) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Η δράση αφορά σε 35.000 νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και πιο συγκεκριμένα σε 15.000 απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ καθώς και σε 20.000 απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2015.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει:

Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσόν των 2.700 € [400 € για την θεωρητική κατάρτιση και 2.300 € για την πρακτική άσκηση] για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 2.400 € [400 € για την θεωρητική κατάρτιση και 2.000 € για την πρακτική άσκηση] για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. {Αμοιβή ωφελούμενου}.

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Υπογραφή τριμερούς συμβάσεως μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης πρακτικής άσκησης, και από κοινού επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που θα παρακολουθήσει ο κάθε ωφελούμενος.

2. Το ΚΕΚ, ως πιστοποιημένος πάροχος, έχει την ευθύνη:

 • Της δημιουργίας ιστοσελίδας με όλες τις πληροφορίες υλοποίησης της δράσης, την οποία θα συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
 • Του σχεδιασμού του περιεχομένου του θεωρητικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης, σε συνεργασία με την επιχείρηση.
 • Της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε τμήματα των 5 έως 25 ατόμων.
 • Της σύζευξης των καταρτιζόμενων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης.
 • Της υποστήριξης των ωφελούμενων (παρακολούθηση και εποπτεία) σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, μέσω ειδικού συνεργάτη (επόπτη πρακτικής).

3. Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν κάθε ωφελούμενο σε συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, για χρονικό διάστημα 500 ωρών (το ανώτερο 6 ώρες την ημέρα και έως  5 μήνες). Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της, η κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης μπορεί να δεχθεί αριθμό ασκουμένων ίσο με το 30% του αριθμού των εργαζομένων της (από 0 – 4 άτομα μπορεί να δεχθεί 1 ασκούμενο).

4. Η επιχείρηση που μετέχει στην πρακτική άσκηση απαγορεύεται να προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (αρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
 • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
 • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελούσια έξοδος.