Εκπτώσεις - Προσφορές - esm.com.gr
4802
page-template-default,page,page-id-4802,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Ν. 802 / 1978
Άρθρο 15

1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο φορές το χρόνο (τακτικές εκπτώσεις), στις εξής μόνο περιπτώσεις:

α) από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου και
β) από τη 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου.

Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α’ και β’, απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν, προς το κοινό, εκπτώσεις ή προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα και, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Ο όρος επιχείρηση εκλαμβάνεται με την έννοια του άρθρου 4στ’ του ν. 703/1977. Το πρόστιμο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας όπου τελείται η παράβαση, ύστερα από γνώμη Επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση του και αποτελείται, από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και δύο υπαλλήλους της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων,με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
…………….
5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου άρθρου στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επισημαίνουμε την ανάγκη αναστολής του θεσμικού πλαισίου της διενέργειας διαρκών προσφορών και την ανάγκη περιορισμού και σαφούς ορισμού των περιόδων εκπτώσεων και προσφορών.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θετική, η θεσμοθέτηση δύο (2) ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων (Mid Season Sales), το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Για τη διενέργεια των προσφορών από τα εμπορικά καταστήματα, προτείνουμε

 • Η κάθε επιχείρηση να έχει δικαίωμα κατ’ επιλογήν της να διενεργεί προσφορές μέχρι δύο (2) δεκαήμερα το χρόνο και ποτέ συνεχόμενα.
 • Στις προσφορές να αναγράφεται μόνο τιμή χωρίς ποσοστό έκπτωσης.
 • Όσον αφορά την απαγόρευση διενέργειας προσφορών, η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής :

«Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των τεσσάρων (4) περιόδων εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό η έντυπο τρόπο».

Λειτουργία αυτοτελών Stock-Outlet Καταστημάτων

 • Να προσδιορισθεί νομοθετικά το αντικείμενο δραστηριότητος και οι όροι και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των εν λόγω καταστημάτων.
 • Στα προϊόντα να αναγράφεται μία μόνο τιμή και να σημαίνονται ανάλογα (stock, ελαττωματικό, προϊόν ειδικής παραγωγής) με τον αντίστοιχο για κάθε κατηγορία συγκεκριμένο προσδιορισμό που θα επισημαίνεται στην ετικέτα.
 • Να απαγορεύεται στα stock – outlet η οποιαδήποτε ανάρτηση πινακίδων με ποσοστά έκπτωσης.
 • Να απαγορεύεται στα καταστήματα αυτά η διάθεση εμπορευμάτων, τα οποία προσφέρονται ταυτόχρονα στην υπόλοιπη αγορά.

Να ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ Επιχειρήσεις ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Stock

Δήλωση Προσφορών προς τον Εμπορικό Σύλλογο» tab2=»Βεβαίωση Ανακοίνωσης Προσφορών» ]

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Δήλωση
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την βεβαίωση

STOCK & OUTLET

Τροποποίηση των παραγράφων 3 & 4 της Α4/1863/05 Υπ. Απόφασης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τον Ν.1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”.
 2. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ.38/Α’/14-3-97) “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης”.
 3. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ.1982/Β’/09-10-07) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ανάπτυξης “Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη και κ. Γεώργιο Βλάχο”.
 4. Το άρθρο 70 της 14/89 Α.Δ.
 5. Το Ν.Δ. 136/46 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το άρθρο 15 του Ν.802/1978 (ΦΕΚ.121Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ.202Α’) “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης”.
 7. Την με αριθμ. Α4/1863/22-12-2005 Υπουργική Απόφαση “Καταστήματα STOCK & OUTLET”.
 8. Την ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς Ανταγωνισμού.
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι παράγραφοι 4 και 5 της υπ. αρ. Α4/1863/22-11-2005 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης “Καταστήματα STOCK & OUTLET” τροποποιούνται ως εξής:

“4.α) Τα καταστήματα STOCK για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνον την συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών. Σε περίπτωση που τα είδη που διαθέτουν είναι δικά τους και όχι από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές τα καταστήματα STOCK υποχρεούνται:

αα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος, ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης) και

αβ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων, εντός ευλόγου διαστήματος ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου.

β) Τα καταστήματα OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους , να επισημαίνουν ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα OUTLET υποχρεούνται:

βα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω ακι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας) και

ββ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρέχουσας περιόδου”.

“5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3377/2005″.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α4/1863/22-12-2005 απόφασή μας.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τη δημοσίευσή της στον ημερήσιο Τύπο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK & OUTLET

Καταστήματα STOCK & OUTLET χαρακτηρίζουμε:

α) STOCK, τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως:

 • Αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν).
 • Αποθέματα παλαιάς μόδας.
 • Αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων κωδικών.
 • Αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών.
 • Παλαιά εν γένει αποθέματα.
 • Είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών.
 • Είδη Ελαττωματικά.

β) OUTLET, τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που ένουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους, τα οποία είναι ως άνω.

Τα χαρακτηριζόμενα καταστήματα ως STOCK & OUTLET, για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν άδεια λειτουργίας και έναρξης εργασιών, ως καταστήματα STOCK ή ως καταστήματα OUTLET, απαραίτητα από τις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.
 • Να έχουν εγγραφεί στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις STOCK ή OUTLET

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα των λοιπών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET, για να μην παραπλανάται το κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους επισημαίνουν ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες που προβλέπονται από τη ΑΔ 14/89, όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο τη συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4 ΚΑΙ 5 ΤΗΣ Α4-1863/05 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK & OUTLET»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπ΄όψιν:

 • Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
 • Το Π.Δ.27/96 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-97) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την υπ.’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ 1982/Β/09.10.07) Κοινή Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη και κ. Γεώργιο Βλάχο».
 • Το άρθρο 70 της 14/89 Α.Δ.
 • Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το άρθρο 15 του Ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
 • Tην με αριθμ. Α4/1863/22-12-2005 Υπουργική Απόφαση «Καταστήματα STOCK & OUTLET».
 • Tην ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς Ανταγωνισμού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι παράγραφοι 4 και 5 της υπ. αρ. Α4/1863/22.11.2005 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καταστήματα STOCK & OUTLET» τροποποιούνται ως εξής:

4.α) Τα καταστήματα STOCK για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο την συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών. Σε περίπτωση που τα είδη που διαθέτουν είναι δικά τους και όχι από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές τα καταστήματα STOCK υποχρεούνται αα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης) και αβ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων, εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου.

β) Τα καταστήματα OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα OUTLET υποχρεούνται βα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας) και ββ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου».

«5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3377/2005».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α4-1863/22-12-2005 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της στον ημερήσιο τύπο.