Εγκύκλιος σχετικά με το έργο της ΕΣΕΕ: «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» - esm.com.gr
5217
post-template-default,single,single-post,postid-5217,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Εγκύκλιος σχετικά με το έργο της ΕΣΕΕ: «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

Με το παρόν άρθρο, σας γνωστοποιούμε ότι η Πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πήρε παράταση μέχρι 8 Μαΐου 2016.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου, με τον παράλληλο εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση) σε 4 διαδοχικές φάσεις. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται επίσης η υλοποίηση πέντε (5) συμβουλευτικών συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της επιδοτούμενης με 1.471 ευρώ κατάρτισης. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως τις 8 Μαΐου 2016 και ώρα 23:59:59 αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr.

Αντίστοιχα, στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, ώστε να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους ωφελουμένους στον τομέα του λιανικού εμπορίου. 

Το σύνολο των πληροφοριών και των ανακοινώσεων για το Πρόγραμμα δίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr.

Με την παρούσα εγκύκλιο, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Η ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, προσδοκά στα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους 4.000 ωφελούμενους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό την ενσωμάτωση και την εργασία τους στη συνέχεια στο χώρο του εμπορίου.
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας www.esee-emporio.gr) μόνο από τους ενδιαφερόμενους με δική τους ευθύνη και με ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρηθούν.
  3. Καλούνται οι Ομοσπονδίες Ε.Σ. και οι Εμπορικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν σχετικά ωφελούμενους και επιχειρήσεις, καθώς και να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σε συμμόρφωση πάντα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις εμπορικές επιχειρήσεις μέλη σας και η ΕΣΕΕ παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Επιδίωξη της ΕΣΕΕ η μεγάλη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Καλή Επιτυχία!