Φορολογικά

Αλλαγή στον Τρόπο σήμανσης των φορολογικών στοιχείων (παραστατικών)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1076/17‐4‐13 του Υπουργείου Οικονομικών η έναρξη ισχύος των αλλαγών στον τρόπο σήμανσης των φορολογικών στοιχείων (παραστατικών), μέσω των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικών μηχανισμών), παρατείνεται έως την 01­-01-­2014.
Υπενθυμίζουμε, ότι οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στα παρακάτω σημεία:

Ο εκδότης των παραστατικών θα πρέπει να διαθέτει […]

Σύνοψη των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή

Ρύθμιση έως 48 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο
Χαρακτηριστικά ρύθμισης:
α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 50% για εφάπαξ καταβολή έως και την 30-6-2013,
β) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 40% για εξόφληση έως και 30-6-2014,
γ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 35% για εξόφληση έως και 30-6-2015
δ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 30% για εξόφληση έως […]