Εκπτώσεις – Προσφορές

  • Permalink Gallery

    Θερινές Εκπτώσεις 2015 – Διευκρινίσεις για την Πρώτη Κυριακή των Εκπτώσεων

Θερινές Εκπτώσεις 2015 – Διευκρινίσεις για την Πρώτη Κυριακή των Εκπτώσεων

Παρά το διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα, το κλείσιμο των Τραπεζών και τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, η ΕΣΕΕ, οι Ομοσπονδίες μας και οι Εμπορικοί Σύλλογοι πρέπει να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε το καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Μέσα σε αυτό είναι και οι προσεχείς θερινές εκπτώσεις για όσους από εσάς θέλετε και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε […]

Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος Μαΐου 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δεδομένου ότι πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το νόμο, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι 10 ημέρες των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, όπως αναφέρονται στο […]

Αναστολή της Απόφασης Αναγραφής Διπλών Τιμών

Μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της ΕΣΕΕ, που στηρίχθηκαν κυρίως στα προβλήματα που προέκυψαν εντός της περιόδου των ενδιάμεσων εκπτώσεων, τελικώς ανεστάλη η υποχρέωση αναγραφής διπλών τιμών, προ και μετά ΦΠΑ, για τα βιομηχανικά προϊόντα.
Η σχετική υποχρέωση είχε περάσει με το άρθρο 10 παρ. 2 της ΥΑ Α2-961/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και […]

Πρώτη Ενδιάμεση Εκπτωτική Περίοδος Νοεμβρίου 2013

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του τελευταίου νόμου 4177/2013 πλησιάζει η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το νέο νόμο, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές (δηλαδή οι εκπτώσεις) επιτρέπεται πλέον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι […]

Βεβαίωση Ανακοίνωσης Προσφορών

[gview file=»vevaiosi_prosforon.pdf»]

Δήλωση Προσφορών προς τον Εμπορικό Σύλλογο

[gview file=»prosfores_dilosi_prosforon.pdf»]

Νομικό Πλαίσιο Προσφορών

Ν. 802 / 1978
Άρθρο: 15
3. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.
Κατ’ εξαίρεση, το […]

Νομικό Πλαίσιο Εκπτώσεων

Ν. 802 / 1978
Άρθρο 15
1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο φορές το χρόνο (τακτικές εκπτώσεις), στις εξής μόνο περιπτώσεις:
α) από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου και
β) από τη 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου.
Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α’ και β’, απαγορεύεται […]

Εκπτώσεις – Προσφορές

Επισημαίνουμε την ανάγκη αναστολής του θεσμικού πλαισίου της διενέργειας διαρκών προσφορών και την ανάγκη περιορισμού και σαφούς ορισμού των περιόδων εκπτώσεων και προσφορών.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι θετική, η θεσμοθέτηση δύο (2) ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων (Mid Season Sales), το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Για τη διενέργεια των προσφορών από […]

Καταστήματα STOCK & OUTLET

Καταστήματα STOCK & OUTLET χαρακτηρίζουμε:
α) STOCK, τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως:

Αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν).
Αποθέματα παλαιάς μόδας.
Αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων […]