Άσκηση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από τον Εργοδότη - esm.com.gr
934
post-template-default,single,single-post,postid-934,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Άσκηση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από τον Εργοδότη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται, σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην  επιχείρηση ή σε άτομα εκτός αυτής, να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας και για την επιχείρηση (κωδικοποιημένες διατάξεις του ν.1568/85 και του π.δ. 17/96) .

Με μεταγενέστερη, κωδικοποιημένη διάταξη του ν.3144/2003, δόθηκε το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και στους εργοδότες των επιχειρήσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μέγεθος επιχείρησης, εκπαίδευση εργοδότη κ.α.).

Όσον αφορά στην ισχύουσα διαδικασία αναγγελίας του τεχνικού ασφαλείας στην Επιθεώρηση Εργασίας, προβλέπεται η υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης, από τον εργοδότη, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας καθώς και η προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης.

Με δεδομένα, ωστόσο, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του όγκου των υποβαλλόμενων στοιχείων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και μόνο για την περίπτωση που ο εργοδότης ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει ο ίδιος καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του, θα εφαρμοστεί μεταβατικά και μέχρι την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, η ακόλουθη διαδικασία:

–       Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος, ενώ

–       Δεν απαιτείται η προσκόμιση άλλων εγγράφων στην Επιθεώρηση Εργασίας (εκτός και αν αυτό ζητηθεί).

Στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, περιλαμβάνεται υπόδειγμα της ηλεκτρονικής φόρμας καθώς και σχετικά παραδείγματα συμπλήρωσης των στοιχείων από τους εργοδότες.

Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.

[gview file=»eggiklios gia texniko asfaleias apo ergodoti.pdf»]