Ανάρτηση Αφίσας στα Καταστήματα για Χορήγηση Αποζημίωσης για τον Μήνα Μάϊο 2020 - esm.com.gr
5607
post-template-default,single,single-post,postid-5607,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Ανάρτηση Αφίσας στα Καταστήματα για Χορήγηση Αποζημίωσης για τον Μήνα Μάϊο 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας ΓΔΟΥ 134 (ΦΕΚ 2377 Β _ επισυνάπτεται στην παρούσα), όσες επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονταν στη γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για την χορήγηση αποζημίωσης που αφορά στο επίδομα των 534 ευρώ ή 300 ευρώ για τον μήνα Μάιο 2020, υποχρεούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο αφίσα Α3 (υπόδειγμα επισυνάπτεται) στην επιχείρηση για ενημέρωση του κοινού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρονται τα εξής:

« Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

Ενημερώνουμε άμεσα τα μέλη μας, διότι, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ΚΥΑ, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, θα εκδοθεί απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης.