Εκπτώσεις – Προσφορές

Νομικό Πλαίσιο Εκπτώσεων
Νομικό Πλαίσιο Προσφορών

 

Stock & Outlet

Τροποποίηση των παραγράφων 3 & 4 της Α4/1863/05 Υπ. Απόφασης
Καταστήματα STOCK & OUTLET
Τροποποίηση των παραγράφων 4 και 5 της Α4-1863/05 Υπουργικής Απόφασης «Καταστήματα STOCK & OUTLET»