Προτάσεις ΕΣΕΕ για μικροδάνεια μέσω μιας σύγχρονης Αναπτυξιακής Τράπεζας ΜμεΕ - esm.com.gr
436
post-template-default,single,single-post,postid-436,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Προτάσεις ΕΣΕΕ για μικροδάνεια μέσω μιας σύγχρονης Αναπτυξιακής Τράπεζας ΜμεΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχοντας πλήρη αντίληψη της εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου που διανύει η χώρα μας και θέτοντας ως πρώτιστη προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη την προώθηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι οι Εγγυήσεις και τα Μικρο-δάνεια μέσω μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα λειτουργεί για αυτό το σκοπό. 

Η ΕΣΕΕ ήδη συμμετέχει με συνεργάτες της σε όλες τις διεργασίες που αφορούν το ΕΤΕΑΝ και το Jeremie, καταθέτοντας διαρκώς προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων και καλύτερου συντονισμού των δράσεων. Επίσης, ως θεσμοθετημένοι φορείς των ΜΜΕ ζητούμε την στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και τη συνεργασία με την ομάδα της Task Force που επεξεργάζεται την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με στόχο την ευκολότερη παροχή Μικρο-δανείων «micro financing» στο πρότυπο της Γαλλίας.

Το βασικό πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε στην εφαρμογή των δράσεων ΕΤΕΑΝ και Jeremie είναι η απροθυμία των εμπορικών τραπεζών να διοχετεύσουν τους πόρους που έχουν λάβει από το ΕΣΠΑ αλλά και η αστοχία των δράσεων που δεν απαντάει σε μια βασική αδυναμία της αγοράς: το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, με εξαίρεση τη νέα δράση εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ που έχει σχεδιαστεί αλλά δεν εφαρμόζεται ακόμη, όλες οι υπόλοιπες δράσεις απαιτούν από τις επιχειρήσεις υπέρογκες εξασφαλίσεις. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι εμπορικές τράπεζες αναμένεται να λάβουν 500 εκ. ευρώ επιπλέον ρευστότητα από το Ταμείο Εγγυήσεων που έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μοναδική υποχρέωση την γρηγορότερη διοχέτευση των δράσεων ΕΤΕΑΝ και Jeremie για τα οποία οι τράπεζες έχουν ήδη λάβει τους απαραίτητους πόρους και χωρίς υποχρέωση να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων με πρακτικούς τρόπους.

Είναι προφανές ότι με την στρεβλή αυτή στοχοθέτηση, πάνω από 1,5 δις ευρώ ρευστότητα κινδυνεύει να παγιδευτεί στο τραπεζικό σύστημα και να μην διοχετευτεί ποτέ στην αγορά (500 εκ. ευρώ ΕΤΕΑΝ, 500 εκ. ευρώ Jeremie, 500 εκ. ευρώ Ταμείο Εγγυήσεων EIB).

Η πρόταση της ΕΣΕΕ είναι ρεαλιστική και απαντάει στις παραπάνω αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε πεπεισμένοι ότι η Συνεταιριστική Πίστη σε συνδυασμό με την Εθνική κάλυψη του δικτύου Εμπορικών Συλλόγων της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και των Επιμελητηρίων  μπορεί να δημιουργήσει μια Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρών Επιχειρήσεων που να εστιάζει στον εμπορικό κλάδο και να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως Εγγυήσεις, Μικρο-δάνεια ή συνδυασμό των δύο (Εγγυημένα Μικρο-δάνεια).

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κάποιες  από αυτές, κατάφεραν να διατηρήσουν ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια στηριζόμενες στο μοντέλο συνεταιριστικών μερίδων που καθιστά τους πελάτες συν-επενδυτές. Το μοντέλο αυτό καλλιέργησε μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ιδρύματα και τις τοπικές αγορές, σχέση που ενώ δοκιμάστηκε την περίοδο της κρίσης, όχι μόνο άντεξε αλλά σε πολλές περιπτώσεις ενισχύθηκε.

Στόχος της ΕΣΕΕ είναι η συνεργασία με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή μια ομάδα υγειών συνεταιριστικών τραπεζών για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας ΜΜΕ όπου θα συνδυάζεται η τεχνογνωσία των τραπεζών και το πανελλήνιο δίκτυο των τριτοβάθμιων  επαγγελματικών οργανώσεων τα μέλη των οποίων  αποτελούν και βάση δυνητικών πελατών/επενδυτών.  Η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ διαθέτουν πάνω από 700.000 μέλη τα οποία είναι πρόθυμα να καταβάλλουν το ποσό αγοράς μερίδων για να μπορούν να αξιοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία πάντα βέβαια με κριτήρια και αυστηρή εποπτεία. Το εγχείρημα αυτό θέλουμε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και βιώσιμο. 

Τονίζουμε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν έχει σκοπό να επικαλύψει δομές όπως το ΕΤΕΑΝ ή το Jeremie Holding Fund. Αντιθέτως, στόχος θα είναι η αξιοποίηση των δράσεων αυτών. Πραγματικός σκοπός του εγχειρήματος δεν είναι η διεκδίκηση μεριδίου αγοράς από τις εμπορικές τράπεζες, αλλά η διευκόλυνση της ρευστότητας των μικρομεσαίων στο πλαίσιο των κανόνων εποπτείας και σε υγιείς ανταγωνιστικές βάσεις. Η έλλειψη άλλωστε τράπεζας ΜΜΕ και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα έχουν εμφανές κόστος στην απορρόφηση των προϊόντων του ΕΣΠΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε την στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και τη  συνεργασία με την Task Force στα παρακάτω σημεία:

 1. Θεωρούμε σημαντική τη συντονιστική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Task Force κυρίως με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αυτό το διάστημα ετοιμάζει πόρισμα για τη Συνεταιριστική Πίστη στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθεί η διάσταση στο μελλοντικό σχεδιασμό.

2. Επίσης, σημαντική είναι η επίσπευση της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τα Μικρο-δάνεια (micro-finance), όπως προωθείται με την τεχνική βοήθεια της “ADIE”, ώστε να εκσυγχρονιστεί επιτέλους το πλαίσιο αυτό και να διευρυνθεί η αγορά  πέρα από τα στενά περιθώρια των εμπορικών τραπεζών. Η ανάπτυξη απαιτούμενων υποδομών που θα αξιολογούν με νέα κριτήρια μικρές νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις  μέχρι 10 εργαζόμενους να χρηματοδοτούνται με δάνεια μέχρι 25.000 €, οι νέες επιχειρήσεις με 10.000 € και οι άνεργοι /αυτοαπασχολούμενοι μέχρι 7.500 €.

3. Παρά την πρόθεση όλων, το εγχείρημα να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, είναι σημαντικό να στηριχθεί η ρευστότητα στο πρώτο στάδιο ώστε να αποκτήσει αξιοπιστία και θεμέλια. Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε την βοήθειά σας, ώστε ένα ελάχιστο ποσοστό των 500 εκ. ευρώ του Ταμείου Εγγυήσεων της EIB να αποτελέσει την βάση αυτή.   

Επειδή πιστεύουμε ότι τo μικρομεσαίο εμπόριο μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας για την υπέρβαση από την κρίση, και λαμβάνοντας υπόψη τη πολυετή εμπειρία που διαθέτει η Task Force στη διαχείριση νευραλγικών παραμέτρων/καταστάσεων που είναι άμεσα συνυφασμένες με την αναπτυξιακή πορεία των Κρατών – Μελών, η ΕΣΕΕ θεωρεί ως υποχρέωσή της να ζητήσει την πολύτιμη βοήθεια/συνεισφορά των εταίρων της, μέσω παροχής τεχνοκρατικών προτάσεων και απόψεων, οι οποίες θα βελτιώσουν και  θα αναδείξουν τη σπουδαιότητα εφαρμογής ενός τέτοιου χρηματοδοτικού εργαλείου, που τόσο πολύ χρειάζεται η αγορά.