Καταστήματα STOCK & OUTLET - esm.com.gr
570
post-template-default,single,single-post,postid-570,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Καταστήματα STOCK & OUTLET

Καταστήματα STOCK & OUTLET χαρακτηρίζουμε:

α) STOCK, τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως:

  • Αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν).
  • Αποθέματα παλαιάς μόδας.
  • Αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων κωδικών.
  • Αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών.
  • Παλαιά εν γένει αποθέματα.
  • Είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών.
  • Είδη Ελαττωματικά.

β) OUTLET, τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που ένουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους, τα οποία είναι ως άνω.

Τα χαρακτηριζόμενα καταστήματα ως STOCK & OUTLET, για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν άδεια λειτουργίας και έναρξης εργασιών, ως καταστήματα STOCK ή ως καταστήματα OUTLET, απαραίτητα από τις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.
  • Να έχουν εγγραφεί στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις STOCK ή OUTLET

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα των λοιπών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET, για να μην παραπλανάται το κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους επισημαίνουν ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες που προβλέπονται από τη ΑΔ 14/89, όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο τη συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005.